Viikin kampus

Viikin kampus on merkittävä bioalan keskittymä, jossa sijaitsee neljä Helsingin yliopiston tiedekuntaa: bio- ja ympäristötieteellinen, eläinlääketieteellinen, farmasia ja maatalous-metsätieteellinen. Koe kampus! tapahtuman kautta pääset tutustumaan seuraaviin kanditason koulutusohjelmiin ja niiden tarjoamiin tieteenalaopintoihin, ja jotka on lueteltu kunkin kandiohjelman perässä:

 • Biologia: biologia, ekologia ja evoluutiobiologia, fysiologia ja neurotiede, kasvibiologia, mikrobiologia, perinnöllisyystiede
 • Molekyylibiotieteet: bioinformatiikka, biokemia, biotekniikka, perinnöllisyystiede, mikrobiologia, molekyylibiologia, solubiologia, ravitsemustiede
 • Ympäristötieteet: ympäristötiede, akvaattiset tieteet, hydrobiologia, kalatalous, kala- ja kalastusbiologia, limnologia, meribiologia, agroekologia,  maaperätiede, maatalouden ympäristöteknologia, ympäristöekologia, ympäristömikrobiologia,  ympäristönmuutos ja-politiikka, ympäristönsuojelutiede
 • Eläinlääketiede: eläinlääketiede
 • Farmasia: farmasia, farmaseuttinen kemia, farmaseuttinen biologia, biofarmasia, farmakologia, farmasian teknologia, teollisuusfarmasia, sosiaalifarmasia.
 • Proviisori: vertaa farmasian koulutusohjelman sisältämät tieteenalat
 • Elintarviketieteet: elintarviketietiede, ravitsemustiede, elintarvikekemia, elintarviketeknologia, pakkausteknologia, elintarviketalous, maataloustiede, molekyylibioteet
 • Maataloustieteet: agroteknologia (maatalousteknologia, maatalouden ympäristöteknologia), kasvintuotantotieteet (agroekologia, kasvinjalostustiede ja -biotekniikka, kasvinviljelytiede, kasvipatologia, maatalouseläintiede, puutarhatiede), Kotieläintiede (kotieläinten ravitsemustiede, kotieläinten jalostustiede ja -biotekniikka), maaperä- ja ympäristötiede, maatalousekonomia
 • Metsätieteet: biotalous, metsäekonomia, metsäpolitiikka, liiketalous, markkinointi, metsien ja soiden hoito ja ennallistaminen, metsien kasvu ja tuotos, metsämaatiede, metsäpatologia ja mykologia, metsäeläintiede, riistaeläintiede, trooppisten metsien ekologia, hoito ja käyttö, metsänarvioimistiede ja geoinformatiikka, metsäteknologia ja logistiikka, puuteknologia.
 •  Ympäristö- ja elintarviketalous: taloustiede, liiketaloustiede, elintarvike-ekonomia, kuluttajaekonomia, markkinointi, maatalousekonomia, ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, yrittäjyys

Kampus sijaitsee yhdeksän kilometrin päässä Helsingin keskustasta. Lähimmät metropysäkit ovat Siilitie ja Itäkeskus, joista pääsee bussilla Viikkiin. Viikkiin pääsee myös keskustasta suoraan bussilla. Tutustu Viikin kampuskarttaan.

Viikin kampuksen ohjelma

Biokeskus 3:n yläaulassa (Viikinkaari 1)

 • Messutorilla klo 10.00-14.00 esittäytyvät Viikin tiedekunnat ja kandiohjelmat
  klo 10.00-14.00 Messutori Biokeskus 3:n yläaulassa (Viikinkaari 1)
 • Miniluennoilla kuulet mielenkiintoisista tutkimusaiheista ja saat tietoa Viikin kampuksen opetuksesta:
  klo 10.15-10.45 3 x miniluennot
  klo 12.00-12.30 3 x miniluennot
 • Opiskelijahaastatteluissa klo 11.00-11.45 kampuksen opiskelijat kertovat mm. pääsykokeista ja opiskelun arjesta.
 • Kiertokäynneillä klo 11.00-14.00 pääset tutustumaan Viikin kampuksen tiloihin, tutkimukseen ja opetukseen. Ilmoittautumiset kiertokäynneille tapahtuvat ständeillä.

Tapahtuman tarjoavat